Vol813模特张欣欣私房浴室白色轻透吊带配超薄无内肉丝撩人诱惑写真73P张欣欣画语界

Vol813模特张欣欣私房浴室白色轻透吊带配超薄无内肉丝撩人诱惑写真73P张欣欣画语界

又能治疮杀虫,用其毒也。近世治咳嗽气壅,亦取陈者,除去瓤核用之,庶无酸收之患。

许叔微云∶肝藏魂能变化,故魂游不定者,治之以龙齿。 煎之、服之则治风痰喘满。

 取未交雄蛾,纸封焙干,拌椒密藏则不蛀。发明蝉蜕去翳膜,取其蜕义也;治皮肤疮疡、风热破伤风者,炒研一钱,酒服神效。

 赤,醋淬七次,水飞用。一名鱼腥草发明鱼腥草方药罕用。

胡桃属水,润燥养血,佐补骨脂有水火相生之妙。 古方治小儿惊痫及泄泻病,宜五苓散,以泻丙火,渗土湿。

昔人饮水误食水蛭,腹痛面黄,饮泥浆水数碗乃得下,盖蛭性喜泥,得土气随出,或用牛羊热血同猪脂饮亦下,或以梅浆水多饮则蛭溶化而出也。铺家以误认而罔名,医家亦不辨而混用。

Leave a Reply