No4400模特Summer宝宝脱黑色长裙露精致蕾丝内衣配黑丝袜魅惑写真59P宝宝秀人网

No4400模特Summer宝宝脱黑色长裙露精致蕾丝内衣配黑丝袜魅惑写真59P宝宝秀人网

动气在右,肺气不治,心不恒德。以酸收之,以酸补之,五味子之酸,以补不足,虚者补其母,大枣之甘,所以补其母也。

 程应旄曰:此证近于温,有热无寒,汗下温针,均在所禁也。又曰:中暑霍乱,只宜五苓散,加香薷、萹豆、葛根、姜汁、炒黄连之类治之。

此条之蜷卧足冷,即上条之浊邪中下也;此条之鼻涕舌胎,即上条之清邪中上也;此条之唇口干燥,即上条之口烂蚀龂也;此条之反大发热,即上条之痈脓下血也;此条之腹中痛,即上条之下重湫痛也;此条之恶寒,即上条之必内栗也。枳实若干枚者,去穣毕,以一分准二枚。

〔亦可服〕与三物小陷胸汤,当是「三物白散」。<目录>卷二\肺痿肺痈咳嗽上气病脉证并治第七射干三两麻黄四两生姜四两细辛紫苑款冬花各三两五味子半升大枣七右九味,以水一斗二升,先煮麻黄两沸,去上沫,内诸药,煮取三升,分温三服。

上条之逆,不过撞心而不痛;此条之逆,则心悬而空痛,如空中悬物动摇而痛也。浮以候表,卫行脉外,汗出如流珠,脉蔼蔼如车盖者,名曰阳结也。

王履曰:仲景虽有阴毒之名,其叙证不过面目青,身痛咽痛而已,并不言阴寒极盛之说。阴既绝,阳岂独生耶?

Leave a Reply